انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی

ثبت نام از کاندیدا ها روز چهارشنبه وپنج شنبه 23 و 24 مهرماه

تبلیغات کاندیداها از روز شنبه 26 مهرماه لغایت چهارشنبه 30 مهرماه

رای گیری

روز شنبه 3 آبان ماه

ساعت 9 صبح

بیایید دبستانی شاداب با محوریت معنویت و علمی بسازیم

/ 0 نظر / 8 بازدید