برنامه های هفته تربیت بدنی

برنامه های هفته تربیت بدنی1

1- روز یک شنبه مورخ 93/7/27 تقدیر از تلاشهای مربی خوب ورزش آقای داستانی

2- روز دوشنبه مورخ 93/7/28 همایش بزرگ حرکات با حلقه در برنامه صبحگاه

3- روز سه شنبه مورخ 93/7/29 همایش بزرگ طناب زنی در برنامه صبحگاه و زنگ های استراحت

4- روز چهار شنبه مورخ 93/7/30  مسابقه فوتبال بین تیم های منتخب معلمان و منتخب کلاس ششم

5- روز پنج شنبه بازی نشاط و شادابی در اردو

/ 0 نظر / 8 بازدید