نکات جالب برای اجرا در برنامه صبحگاه

زنبور عسل دو معده دارد ؛ یکی برای جمع آوری عسل و دیگری برای هضم غذا .

نوشابه زرد رنگ زیان بار تر از نوشابه سیاه رنگ است .

هزار پا ها هزار پا ندارند ، بلکه بیشترین تعداد پا ها را در یک نژاد از هزار پا به تعداد 750 تا دارد .

 

هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد و هیچ گاه دو تار عنکبوت به هم شبیه نیستند .

میانگین رشد ناخن دست چهار برابر ناخن پا است .

کوچک ترین استخوان بدن در گوش قرار دارد .

یک نوع وزغ وجود دارد که در بدن خود سم کافی برای کشتن 2200 انسان دارد .

هرچشم مگس ده هزار عدسی دارد .

مورچه ها هم مانند انسان ها صبح به هنگام بیدار شدن خمیازه می کشند.

حلزون می تواند تا سه سال بخوابد و بیدار نشود .

/ 0 نظر / 8 بازدید