جشن عاطفه ها...

جشن عاطفه ها با حضور بیشتر دانش آموزان برگزار شد. در این برنامه که از ده روز قبل با توزیع بروشور های اهدایی کمیته امداد امام خمینی شهرستان در بین دانش
آموزان و تبلیغات گسترده در هر کلاس در زمینه کمک به دانش آموزان نیازمند انجام شد مبلغ 11000000 میلیون ریال معادل یک میلیون یکصد هزار تومان کمک های
اهدایی دانش آموزان و همکاران جمع آوری و به کمیته امداد امام خمینی شهرستان جهت توزیع و استفاده دانش آموزان نیازمند پرداخت شد.
جا دارد از کلیه دانش آموزان و اولیا وهمکارانی که در این امر یاری رساندند کمال تشکر را نمایم .اجر شما با خداوند بزرگ...
/ 0 نظر / 10 بازدید