معرفی کتاب با موضوع عاشورا

نام:فصّه های عاشورایی

به روایت:فریبا کلهر

تصویرگر:سیدحسام الدین طباطبایی

ناشز:فدیانی

گروه سنّی:ب وج

بخشی ازکتاب:
         این یک قصّه ی واقعی است که در زمان های دور اتّفاق افتاده است.دراین

قصّه منظورازمردآزاد،امام حسین(ع) است .اوازشهرمدینه به مکّه رفته بودتابه یزیدکه خلیفه یفاسدبوددست دوستی ندهدوبااوبیعت نکند.

        مردم شهرفراموشی یعنی کوفه ازمردآزاد خواستند به شهرشان برود و رهبرشان باشد امّا باتهدیدهای حاکم شهراورا تنها گذاشتند.....

مجموعه ی ده جلدی قصّه های عاشورایی بازبانی کودکانه وبیانی بسیارزیبا حوادث

عاشوراراروایت می کند. دراین کتاب هاکودک بافلسفه ی قیام اباعبدالله باادبیاتی شیرین آشنا می شود.نکته ی حائزاهمیت در این مجموعه ارنظر من همین نثرروان وزیبااست.

/ 0 نظر / 10 بازدید