نمایشگاه نقاشی و...

قابل توجه اولیای گرامی

نمایشگاه نقاشی

( کلاس های اول دوم و سوم)

داستان کوتاه

(کلاس های چهارم پنجم و ششم)

با موضوع کتاب و کتاب خوانی

زمان:از روز شنبه مورخ 93/9/8 تا روز دوشنبه مورخ 93/9/10

مکان :کریدور دبستان

/ 0 نظر / 7 بازدید