بوی ماه مهر

باز هم اول مهر
بوی خوب مدرسه

 آشتی تخته سیاه
با حساب و هندسه

 صفی از شکوفه ها
که رسیدند از سفر

یه معلم جدید
یه کلاس تازه تر

باد و بارون می رسند
گلا رو بو می کنند

حیاط مدرسه رو
آب و جارو می کنند

پاییزه اما هوا
پر لبخند گلاست

می مونه یاد همه
اولین روز کلاس

/ 0 نظر / 7 بازدید